3. Medzinárodný dosah a umelecké rezidencie

Implementácia aktivity prebieha priebežne od začiatku projektu prostredníctvom udržiavania komunikácie s partnermi projektu. Pozitívny ohlas zaznamenali realizované podujatia so zahraničnou účasťou a medzinárodným dosahom.