O projekte

Názov projektu: Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave – historické, remeselné a ekologické centrum Gemera

Základné informácie

Kód projektu: CLT01003
Názov projektu: Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave – historické, remeselné a ekologické centrum Gemera
Program: Kultúra
Celkové oprávnené výdavky: 1 196 307 €
Miera Projektového grantu: 95 %
Schválený projektový grant: 1 136 491 €
Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
Okres realizácie projektu: Revúca
Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024

Granty Európskeho hospodárskeho priestoru

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur.

Prioritami tohto obdobia sú:
1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP. Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ. Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo stránku Grantov EHP a Nórska na Slovensku na Facebooku. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.