História kaštieľa Coburgovcov

21. storočie

2022

Sprevádzkovanie zážitkovej expozície Čierne diery.  (https://ciernediery.sk/)

cierne-diery

2020

Podpísaná zmluva o príspevku z Grantu Európskeho hospodárskeho priestoru.

2015

Začiatok záchranných prác mesta Jelšava na obnove kaštieľa a jeho sprístupňovanie verejnosti počas kultúrnych podujatí.

20. storočie

1980 - 1999

V rokoch 1980 - 1999 bola v Jelšave stavebná uzávera.

Priestory kaštieľa využívané ako Poľnohospodárske odborné učilište s internátom.

1923

Postavená Nová továreň na spracovanie magnezitu (SMZ), začalo sa postupné zaprašovanie mesta magnezitovými úletmi.

19. storočie

1864

Vzniká najstarší ženský spolok na Slovensku (skôr ako celoslovenský spolok Živena).

jelsavky-zensky-spolok

Tri etapy prestavieb na administratívno-hospodársky objekt, (vo veži kaštieľa vybudovaná sýpka).

Po objavení magnezitu koncom 19.storočia bol postupne v lokalitách mesta ťažený a spracovávaný magnezit.

Kaštieľ vyženil princ Ferdinand Sachsen-Coburg-Gotha (*1785 †1851) sobášom s kňažnou Antóniou Koháryovou (*1797 †1862).

Ferdinand Sachsen-Coburg-Gotha

V kaštieli pôsobil Ľudovít Greiner - riaditeľ coburgovských lesných majetkov  so sídlom v Jelšave,  priekopník lesníctva na Slovensku.

Ludovit-Greiner

18. storočie

Jelšava sa stáva jedným z troch remeselných centier na Gemeri popri Rimavskej Sobote a Rožňave.

60. roky - začiatok honosnej prestavby kaštieľa Mikulášom Kohárym, ktorá nikdy nebola dokončená.

Vzniká prvá lekáreň na Gemeri.

Mikuláš I. Koháry (*1721 - †1769) - hontiansky hlavný župan, získal viaceré vojenské hodnosti- 1754 plukovník, 1758 generálmajor, 1759 brigádny generál.

1796

Založený najstarší ovocinársky spolok na Slovensku – Čerešnícky,  jeden z prvých v Uhorsku.

17. storočie

Rozmach remesiel.

Juraj Széchy stavia dvojpodlažný objekt obdĺžnikové pôdorysu - najstaršia časť kaštieľa.

Vznikol Čižmársky cech ako jeden z prvých na Slovensku.

Pribúda opevnenie a miestnosti (izby na bývanie).

V Jelšave sa schádza uhorský snem.

Na mieste renesančného sídla Márie Séčiovej (Muránska Venuša) a Františka Vešeléniho (uhorský palatín), vzniká Kaštieľ Coburgovcov.

 

16. storočie

Začína výroba kovaných plechových zvoncov, ktoré si získali svojou kvalitou odbyt aj v mimoeurópskych krajinách.

1559

Jelšava po vpáde nepriateľských vojsk sa stáva poplatná Osmanom a podliehala osmanskej správe viac ako 20 rokov.

14. storočie

Druhé najväčšie mesto na Gemeri s mestskými výsadami

Od polovice 14.stročia má mesto mestské výsady a stáva sa centrom vývozu železa v Uhorsku.

13. storočie

Vznik panstva Jelšava, ktorého sídlom bol v 14. storočí Starý jelšavský hrad.

Jelšava spolu s Debrecínom sú centrami vnútorného obchodu Uhorska.