logo

Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave

Idea nášho projektu

Hlavnou myšlienkou projektu je vytvoriť kultúrno – kreatívne centrum v podmienkach malého mesta. Sídliť bude v zrekonštruovanej časti kaštieľa Coburgovcov v historickom centre mesta Jelšava. Projekt vytvorí podmienky pre rozvoj cestovného ruchu, komunitného programu, pre návrat tradičných remeselníkov a umelcov z celého okolia, ako aj integrácie rómskej menšiny.

Idea nášho projektu

Hlavnou myšlienkou projektu je vytvoriť kultúrno – kreatívne centrum v podmienkach malého mesta. Sídliť bude v zrekonštruovanej časti kaštieľa Coburgovcov v historickom centre mesta Jelšava. Projekt vytvorí podmienky pre rozvoj cestovného ruchu, komunitného programu, pre návrat tradičných remeselníkov a umelcov z celého okolia, ako aj integrácie rómskej menšiny.

Aktivity projektu

1. Obnova kultúrnych pamiatok

komplexná obnova severozápadného krídla kaštieľa podľa schválenej projektovej dokumentácie.

2. Komunitný
program

zameraný na tradičný, umelecký a remeselnícky program, program kultúrnych menšín, deradikalizácie, nenávistných prejavov a kognitívnej bezpečnosti

3. Medzinárodný dosah a umelecké rezidencie

prepojenie obnovenej pamiatky a kultúrneho centra s národnými a európskymi kultúrnymi sieťami

4. Environmentálne adaptačné opatrenia

podujatia týkajúce sa udržateľného životného štýlu a environmentálneho prostredia (znečistenie ovzdušia, odpadové hospodárstvo, obnoviteľné zdroje, biodiverzita)

5. Bilaterálny prenos vedomostí

v spolupráci s partnermi:
Høgskulen for grøn utvikling 
Fjellugla Kompetanse AS
Norsk institutt for luftforskning: NILU

Máte záujem o individuálnu prehliadku?

Kaštieľ Coburgovcov v súčastnosti

Aktuálne informácie o kaštieli

KAŠTIEĽNY DEŇ

LETNÉ KINO V KAŠTIELI COBURGOVCOV V JELŠAVE

Rozprávkový zážitok v kaštieli: Esá z pralesa 2

VIVAT VOX ORGANI 2024, medzinárodný organový festival

Deň Zeme – fotoalbum

Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave – historické, remeselné a ekologické centrum Gemera – prezentácia

Partneri projektu

web: www.hgut.no
email: post@hgut.no

web: www.fjellugla.no
email: post@fjellugla.no

web: www.nilu.no
email: nilu@nilu.no

Poďakovanie za podporu

Projekt Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave – historické, remeselné a ekologické centrum Gemera, získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 1 000 000 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je vytvoriť kultúrno – kreatívne centrum v podmienkach malého mesta.