5. Bilaterálny prenos vedomostí a budovanie kapacít

Realizácia prebieha priebežným informovaním partnerov projektu o jeho projektu a sú prizývaní na jednotlivé podujatia. Skúsenosti a kompetencie príslušných partnerov budú využívané  v oblasti životného prostredia, komunitného riadenia či poznatkov o obnove pamiatok.

V rámci podujatia Kaštieľny deň (08/2021) sme privítali partnerov, kde na spoločnej otváracej konferencii predstavili svoje návrhy a prínosy k aktivitám projektu.

Bilaterálny prenos vedomostí a budovanie kapacít