1. Obnova kultúrnych pamiatok

V mesiaci február 2022 začali obnovovacie práce na rekonštrukcii severozápadného krídla kaštieľa podľa schválenej projektovej dokumentácie. Stavebné práce realizuje víťazný uchádzač, firma EUROBAU s.r.o., ktorá vykonáva všetky činnosti pod dohľadom koordinátora pamiatkovej obnovy a pamiatkového úradu. Predpokladaný termín dokončenia stavebných prác je apríl 2023.

Marec 2022

 • Prípravné (búracie) práce
 • Výkop prípojok, voda, elektrika, plyn, kanalizácia
 • Uloženie rozvodov plynu, vody, montáž kanalizačných šácht, kanalizácie, zásyp rozvodov, prívodného kábla elektroinštalácie, zriadenie lôžka pod prípojky, zásyp prípojok
marec-2022

Apríl 2022

 • Výkop rýh a ukladanie rozvodov (plyn, elektroinštalácia, voda, kanalizácia)
 • Výkop zeminy vo vnútorných priestoroch, archeologický výskum
 • Obkopanie základov z vnútornej strany
april-2022

Máj 2022

 • Čistenie priestorov od suti
 • Archeologický výskum vyčistených miestností
maj-2022

Jún 2022

 • Montáž rozvodov elektroinštalácie
 • Búracie a výkopové práce – v réžii mesta Jelšava
 • Obkopávanie základov z vnútornej strany – v réžii mesta Jelšava
 • Očistenie a vyspravenie základového muriva
 • Montáž IPT dosiek na základové murivo
 • Domurovanie klenby, otvorov, stien – murivo z PP tehál
jun-2022

August 2022

 • Murárske vysprávky v interiéry
 • Montáž odvetrania podláh
 • Odkop základov z vonkajšej strany
 • Oprava a izolácia základových múrov (vrátane očistenia a špárovania)
 • Zhotovenie ílového tesnenia (ochrana izolácie proti vode)
 • Položenie fólie a KARY sietí na 2.NP
august-2022

September 2022

 • Montáž IPT dosiek na podlahu, montáž odvetrania IPT dosiek
 • Položenie KARY sietí na podlahu
 • Betonáž poterov
september-2022

Október 2022

 • Murovanie priečok
 • Montáž rozvodov elektroinštalácie
 • Montáž výplní otvorov
 • Zateplenie stropu, vrátane montáže parozábrany
 • Montáž rozvodov ZTI
oktober-2022