2. Komunitný program

Komunitný program na rozdelený do jednotlivých činností, ktoré bude možné zrealizovať až po dokončení rekonštrukcie priestorov kaštieľa ako napríklad: otvorenie prevádzky „kaviarne, remeselnícky program, alebo realizácia školení a vzdelávania v oblasti umenia a remesiel. Počas realizácie projektu napriek tomu prebiehajú niektoré čiastkové činnosti, ktoré realizujeme priebežne na miestnej aj medzinárodnej úrovni prostredníctvom organizovaných podujatí v akcií v meste:

  • zapojenie komunity do prípravných a pomocných prác v priestoroch kaštieľa a jeho nádvoria
komunitny-program-2
  • program environmentálneho povedomia a vzdelávania (Deň zeme, 4/2022; výsadba zelene, 12/2021 a 10/2022)
  • program deradikalizácie, nenávistných prejavov a kognitívnej bezpečnosti (podujatia Hradby samoty, 7/2022, Aby sa nezabudlo…, 9/2022)
  • Deti z Miestneho združenie YMCA vysadili v rámci podujatia „Aby sa nezabudlo…“ cibuľky narcisov do tvaru „Davidovej hviezdy“, aby na jar vykvitli na počesť Medzinárodného dňa solidarity oslobodených politických väzňov a bojovníkov proti fašizmu (11.apríl).